Shk1

Slagelse Håndboldklub - bredden skaber eliten

Ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkalder Slagelse Håndboldklubs bestyrelse til ekstraordinær generalforsamling i VIP-lokalet i Spar Nord Arena onsdag den 16. november klokken 19.30.

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Ændring af vedtægternes §9

Nuværende ordlyd:

§ 9 – Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmesiden. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt eller pr. e-mail til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer – er medlemmerne under 18 år skal de repræsenteres af en forælder/værge, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Ændres til:

§ 9 – Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af oktober måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmesiden. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt eller pr. e-mail til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer – er medlemmerne under 18 år skal de repræsenteres af en forælder/værge, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

3. Ændring af vedtægternes §14

Nuværende ordlyd:

§ 14 – Regnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Ændres til:

§ 14 – Regnskab Foreningens regnskabsår følger sæsonen fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen skal inden den 1. oktober afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

4. Eventuelt

 

Bestyrelsen

Støt Slagelse Håndboldklub
Banner-til-facebook-ok-benzin1

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Slagelse Håndboldklub, hver gang du tanker. Og vigtigst af alt, det koster dig ikke ekstra at støtte vores klub – OK betaler hele beløbet.

 

Du støtter vores klub med 5 øre/liter – uanset om du bestiller et OK Benzinkort eller betaler med OK-appen. Når nye kunder har tanket 500 liter indenfor et år, får vores klub en ekstra bonus på 200 kr. 

 

Bestil et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at tanke med OK-appen, så finder du den i App Store eller Google Play.

 

Har du allerede et OK Benzinkort? Så ring til OK på 70 10 20 33 og fortæl dem, at du gerne vil støtte Slagelse Håndboldklub nu. Og så sørger de for at ændre det.

 

Ekstra støtte til din klub med OK Mobil og OK El

Har du et OK Benzinkort kan du fordoble støtten til vores klub. Vælg en af OK’s Mobil-pakker, så støtter du vores klub med ekstra 5 øre pr. liter, du tanker. Du kan se alle OK’s mobilpakker på www.ok.dk/mobil

 

Du kan også fordoble støtten, hvis du vælger at få el fra OK. Så støtter du med 5 øre ekstra pr. liter, hver gang du tanker. Det er nemt og hurtigt at skifte elselskab. Bare ring til OK på 70 10 22 33, så sørger de for det hele.

Følg os på FB og "LIKE" vores side
Sponsorslider
Der er ikke skrevet noget endnu