Spørgsmål ang. kontingent

Har I spørgsmål vedr. kontingent, indmeldelse og udmeldelse så kontakt : Lotte Albæk via mail [email protected]