Vision/mission

Det er Slagelse Håndboldklubs vision at være den mest attraktive håndboldklub i lokalområdet for såvel ledere, spillere og forældre.

Slagelse Håndboldklub tilbyder et udfordrende træningsmiljø i gode sociale og sportslige rammer med det formål skabe et stærkt sammenhold, kammeratskab og en god klubånd – det er sjovt at spille håndbold. Slagelse Håndboldklub vil i udviklingen af den enkelte spiller dygtiggøre dem såvel sportsligt som menneskeligt.


Slagelse Håndboldklub har 4 kerneværdier:

Sammenhold

 • et stærkt sammenhold afspejler sig i gode resultater på   banen – vi spiller hinanden bedre
 • en god atmosfære af kammeratskab, klubånd og et stærkt tilhørsforhold skaber stolthed over at være en del af Slagelse Håndbold Klub for såvel ledere, spillere, forældre og samarbejdspartnere

Rummelighed

 • der er plads til spillere på alle niveauer, og det er trænerens fornemste opgave at udvikle spillerne fra deres individuelle udgangspunkt
 • vi omgås hinanden med respekt – og i en god tone
 • vi har en anerkendende tilgang til hinanden – det styrker trivslen for alle i klubben
 •  vi udviser empati for hinanden

 Engagement

 •  engagerede ledere, spillere og forældre er den bærende kraft i klubben
 •  alle indsatser er baseret på frivillighed
 • vi er ambitiøse og har en målsætning med alt, da vi ved, at det skaber resultater såvel på som udenfor banen

Ambition

 • der er en rød tråd i alt, hvad vi arbejder med – herunder den skriftlige ”den røde tråd” til optimering af træningsmiljøet
 •  vi udviser gejst, glæde og vindermentalitet – og bakker hinanden op
 •   vi har fokus på udvikling af den enkelte spiller – talentudvikling og et udviklende træningsmiljø