Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fællesskabets aktiviteter og fælles økonomiske anliggender, samt foretager en prioritering af de forslag, der kommer fra generalforsamlingen, faste udvalg og ad-hoc udvalg under hensyntagen til bedst mulig udnyttelse af fællesskabets ressourcer.

Der afholdes løbende bestyrelsesmøder og alle er velkomne til at komme med forslag, spørgsmål eller kritik – som kan tages op på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesmedlemmer

Profile Image
Formand
Hans-Jørgen Bruno Hansen
Profile Image
Næstformand og Kommunikationsudvalget
Lars Nielsen
Profile Image
Eventudvalget og Ungdomsudvalget
Michael Nilsson
Profile Image
HR-udvalget
Louise Nielsen
6010 6425
Profile Image
Sponsorudvalget samt Sports- og Eliteudvalget
Bjarne Stenbaek
Profile Image
Børneudvalget samt Drift- og Logistikudvalget)
Sandie Nielsen
Profile Image
Kasserer
Michael Carlsen
Profile Image
suppleant
Bjarke B Christensen
Profile Image
Suppleant
Nicki Ottevig