Bestyrelsen
Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fællesskabets aktiviteter og fælles økonomiske anliggender, samt foretager en prioritering af de forslag, der kommer fra generalforsamlingen, faste udvalg og ad-hoc udvalg under hensyntagen til bedst mulig udnyttelse af fællesskabets ressourcer.

Der afholdes løbende bestyrelsesmøder og alle er velkomne til at komme med forslag, spørgsmål eller kritik – som kan tages op på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesmedlemmer
File
Bjarke B. Christensen
Formand
29 92 18 28
File
Michael Nilsson
30 70 20 41
File
Lars Nielsen
Næstformand
28 26 40 09
File
Louise Nielsen
Kasserer
60 10 64 25
File
Bjarne Stenbaek
25 45 67 87
AB
Anette Bøgh
51 60 42 16
File
Sandie Nielsen
81 61 54 92
File
Ann Thomsen
Suppleant
61 14 20 47
File
Peter Kristensen
Suppleant
++4531324084